14
15
16

Aktualności

 Prowadzimy nabór na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
(W SYSTEMIE ZAOCZNYM) w zawodach:

  • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B21)
  • Użytkowanie obrabiarek skrawających (M19)
  • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M18)

 
Prosimy słuchaczy KKZ o uzupełnienie zaliczeń z przedmiotów:
- technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,
- systemy energetyki odnawialnej,
w najbliższą  sobotę 7.06.2014 r.
 
Agnieszka Rozwadowska

 

Kwalifikacja B.21 "Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej"

Rysunek techniczny - zaliczenie 21.06.2014

Anna Jaworska

Strony