14
15
16

Aktualności

W dniach 11, 12, 18, 19 kwietnia odbędą się ostatnie zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym B.21.

Obecność słuchaczy obowiązkowa.

 

Podane zostaną terminy egzaminów praktycznego i pisemnego.

Strony